Politika pritužbi

Prilikom preuzimanja pošiljke proverite svoj paket u prisustvu kurira. Ako na njemu postoje vidljiva oštećenja (pocepani delovi i gnječenje), paket ne treba podizati. U tom slučaju pozovite nas na +381638545888 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na prodaja@maze-clothing.com i navedite razlog odbijanja preuzmanja paketa. O daljim akcijama obavestićemo vas u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na fakturi nisu tačni, proverite svoj paket u prisustvu kurira. Ako na njemu postoje vidljiva oštećenja (pocepani delovi i gnječenje), paket ne treba podizati. U tom slučaju pozovite nas na +381638545888 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na prodaja@maze-clothing.com i navedite razlog odbijanja preuzmanja paketa. O daljim akcijama obavestićemo vas u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem Internet prodavnice, koja se nalazi u nastavku.

Robu zajedno sa obrascem „Prigovorni list“ šaljete na adresu Maze Clothing DOO (sa naznakom za web shop), Beogradskog bataljona 10, 11 000 Beograd.

PRAVILA O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ŽALBA PREKO SAJTA

Član 1.
Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja reklamacija (prigovora) potrošača zbog neusaglašenosti robe putem internet stranice www.maze-clothing.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanje prava potrošača na žalbu.

Član 2.
Potrošač, u smislu ovog pravilnika, je svaki građanin koji izvrši kupovinu putem interneta na internet stranici www.maze-clothing.com.

Član 3.
Zahtev za reklamaciju se može poslati poštom na adresu Maze Clothing DOO, Beogradskog batalija 10, 11000 Beograd, sa naznakom: Za reklamaciju.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:

a. Dostavite oglašeni artikal zajedno sa dokazom o kupovini – računom.

b. Dostavite popunjen obrazac za reklamaciju, koji se može preuzeti sa sledećeg linka – OBRAZAC ZA ŽALBU.

c. U reklamaciji je potrebno navesti razlog reklamiranja robe i željeni način rešavanja.

d. Ukoliko kupac ne dostavi šifru isporuke, reklamacija se neće razmatrati.

Član 4.
Osnovanost žalbenog zahteva utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na prijavljenu reklamaciju biće poslat Potrošaču u najkraćem mogućem roku, koji ne može biti duži od 8 dana. Rok za rešavanje reklamacija ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Član 5.
U slučaju osnovane žalbe i njenog prihvatanja od strane trgovca, potrošač ima pravo po sopstvenom izboru da:

a. Zamena kupljenog proizvoda sa nedostatkom za novi, ispravan proizvod ili otklanjanje nedostataka na proizvodu ako je moguće.

b. Povraćaj uplaćenog iznosa po priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje neusaglašenosti nije moguće. Povrat novca Potrošaču će biti izvršen elektronskim putem na tekući račun Potrošača u roku od 15 dana od dana prigovora.

Član 6.
Maze Clothing DOO, u čijem sastavu je i internet prodavnica www.maze-clothing.com, potvrđuje da je roba koju prodaje u potpunosti usklađena sa Deklaracijom kojom je označen svaki proizvod.

Član 7.
Potrošač pokreće postupak reklamacije popunjavanjem Zahteva za reklamaciju, koji preuzima sa označenog linka u artiklu br. 3. U formular za reklamaciju potrošač mora da unese:

  1. vaše ime i prezime,
   adresa, broj mobilnog telefona i e-mail adresa,
   oznaka artikla i veličina (podaci sa fakture),
   kratak opis oglašene nepristojnosti,
   zahtev u skladu sa članom 52. Zakona o zaštiti potrošača,
   datum prijema robe (datum prenosa rizika na potrošača),
   broj računa,
   cena po kojoj je reklamirana roba kupljena,
   ugovoreni odgovarajući rok za postupanje po zahtevu potrošača u slučaju opravdanih reklamacija, sa kojim se potrošač saglasio,
   šifra isporuke,
   potpis potrošača

   Obrazac žalbe je ovde: 

   Član 8.
   Ovaj pravilnik stupa na snagu 15.4. 2024. godine.